Koronavirüs den Ozon Tedavisi ile Korunun!

Ozon Nedir?

insanın yaşamını devam ettirebilmesi için, hayatın her dakikasında vücudun ihtiyacı olan, Oksijen(O2) Molekülünün 3 atomlu yani (O3) şeklidir. Ozon gazı doğada ki O2 gazı kullanılarak, tıbbi ortamlarda özel olarak üretilmiş cihazlar ile üretimi yapılabilir.

Yandaki şekilde de görülebileceği gibi bir enerji kaynağından gelen yüksek enerji ile oksijen( O2) mülekülünü iki ayrı atoma bölerek, doğadaki havada bulunan oksijen( O2) molekülü ile birleşimi sağlanarak Ozon(O3) gazı (molekülü) elde edilir.

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Oksijen canlılığın temel bileşenidir. Oksijen, tıpta bir çok hastalığı tedavi amacıyla iki teknikle kullanılır.

 

‌Normobarik oksijen; Genelde hastahanelerde solunum zorluğu yaşayan hastalarda akut durumlar veya ‌KOAH (Kronik ‌Obstrüktif Akciğer Hastalığı) da kullanılmakta olan bir tür oksijen tedavisidir.

 

Hiperbarik oksijen; Bu tedavi yönteminde ise atmosfer basıncından daha fazla bir basınç ile ve 100% miktarda oksijen ihtiva eden yerlerde uygulanan tedavi tekniğidir.

 

Normal olarak havada yaklaşık %21 oranında oksijen vardır. Ozon tedavisi sırasında yüksek basınç ile 100% e yükseltilen oksijen miktarı ile plazma içerisinde ayrışan oksijen miktarı yükseldiğinden etraftaki doku hücrelerine erişen oksijen miktarı da yükselir. Bu sebeple damar hastalıkları yaşan hastalar başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Koronavirüs’ü (Covit-19) Engellemede Ozon Tedavisi

Koronavirüs akciğerlerde bulunan ACE2 proteinine bağlanarak hücrelere bulaşmaktadır. Alveolar tip2 hücrelerini ve kılcal endotel hücrelerini tutmaktadır. Koronavirüste sitokin fırtınası adı verilen bir oluşum meydana gelmektedir. Bu oluşumda vücudun bağışıklık sistemi bu saldırgana karşı kendini kontrolden çıkararak panik hareketlerde bulunur.

Bu durumda oluşan ödemden dolayı hastada bir çok organ yetmezliği oluşarak ölüme kadar gidebilmektedir.  Zayıf bir  bağışıklık sistemine sahip kişiler özellikle yaşlılar yüksek yoğunlukla etkilenmektedir.

Çin’de 2003 yılında Dr. Li Zelin COVİD gibi aynı virüs ailesinden olan SARS adlı koronavirüsünün ozonla %99,2 oranında öldürülebileceğini ispatlamıştır.

100 yıldan uzun bir süredir, doğada bir virüs katili olarak kabul edilen ozon, güçlü oksidablitesi sayesinde insanlar tarafından dezenfeksiyon, sterilizasyon, koku giderme, dezentoksikasyon, depolama ve ağartma için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ve bu nedenle, ozon COVID-19 ile küresel mücadelede bir silah olarak kabul edilmelidir.

Ozon: COVID-19 salgını ile mücadele etmek için güçlü bir silah

Ozon aşağıdaki üç özelliğe sahiptir.

Tam kapsamlı. Ozon jeneratörleri veya elektrostatik hava temizleyicileri tarafından oluşturulan ozon, ortamın her köşesine ulaşabilir, bu da ultraviyole sterilizasyonun sadece yukarı ve aşağı gidebileceği ve bazı yerleri sterilize etmediği sorunun üstesinden gelebilir.

Yüksek deterjan. Oksitleyici bakteri ve virüs, zehirli kalıntı olmadan ozonun nasıl çalıştığıdır. Aksine, şu anda kullandığımız kimyasal dezenfektan sadece insan vücudu için zararlı değil, aynı zamanda ikincil zehirli kalıntı popülasyonuna da neden olacaktır. Mevcut salgın sırasında, suyun dezenfekte edilmesinin aşırı kullanımı dikkat etmemiz gereken ciddi bir sorun olmuştur.

Kolaylık: Ozon basit ekipmanla üretilebilir. Büyük veya küçük ekipman tek bir oda, geniş bir kamusal alan veya otobüsler, yüksek hızlı demiryolları, gemiler ve uçaklar gibi toplu taşımada kullanılabilir.

Ozonun bakteri ve virüs tedavisinde etkinliği sadece konsantrasyonu, sıcaklıkları, nemi ve maruz kalma süresiyle değil, aynı zamanda bakteri suşlarıyla da ilgilidir.

Profesör Li Zelin başkanlığındaki ulusal P3 laboratuvarı tarafından yürütülen ozonun SARS virüsünü nasıl öldürdüğüne dair deney sonuçlarına göre, ozon yeşil maymun böbrek hücrelerine aşılanmış SARS virüsünü öldürmede etkili olup% 99,22’lik bir öldürme oranı gerçekleştirmektedir. Wuhan ve SARS virüsünde bulunan virüsün her ikisi de koronavirüse aittir. Araştırmacılar, yeni koronavirüsün genom dizilerindeki SARS virüsüne% 80 benzer olduğunu buldular. Ozonun yeni koronavirüsün önlenmesinde ve kontrolünde eşit derecede etkili olduğunu tahmin etmek mantıklıdır.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon için oldukça etkili olmasına rağmen ozon, belirli bir konsantrasyon seviyesine ulaştığında rahatsızlığa neden olur veya mukoza zarlarını tahriş eder. Bu nedenle, esas olarak insansız ortamda kullanılır.

Ozon, yeni koronavirüsü ve temiz havayı öldürmek için insan ortamında kullanılabilirse, kalabalık hastanelerde, fabrikalarda, kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve kapalı evlerde kullanmak bir nimet olacaktır.

Ozonun büyük ölçüde etkili olup olmayacağı, konsantrasyon seviyelerini kontrol etme yeteneğimize bağlıdır. Uçucu gazın üretilmesi kolaydır, ancak ozon sensörlerinin maliyeti nedeniyle belirli bir seviyede kontrol edilmesi zordur. Sensörlerin gerçek zamanlı testi olmadan, konsantrasyonunu kontrol etmek söz konusu değildir.

Ozon ucuz ve etkili önlemlerle güvenli bir seviyede kontrol edilebilirse, ozon insanlar tarafından daha kolay kullanılabilir, bu da insan ortamında kullanılmasına yol açacaktır. Bu nedenle, ozon sensörlerinin maliyetinin nasıl önemli ölçüde azaltılacağı şu anda ele alınması gereken zorluktur.

Salgının ortasında, iç mekan ozon seviyeleri için standartları makul bir şekilde artırabileceğimiz ve insan ortamında dezenfeksiyon ve sterilizasyon için ozon kullanmayı deneyebileceğimiz önerilmektedir. Neyse ki, Zhang Yue, Huoshenshan Hastanesi ve kübik hastanelere ozon üreten temizleyiciler bağışladı, bu ekipmanın sağlık görevlilerinin hayatlarını korumada ve enfekte olmuş hastaların kurtarılmasında rol oynayabileceğini umuyordu.

Ozon ve mikroorganizma arasındaki ilişki, yeryüzündeki canlı cisimler üzerinde mükemmel dengeyi gösterir. Bir yandan, ozon tabakasının koruması olmadan, dünyada bakteri ve virüs bulunamazken, diğer yandan, güçlü oksidabliteye sahip ozon bakteri ve virüsü öldürecektir. İnsanların ozon bilgisi hala yeterli değildir. Ozonun önyargısını, ozonun aşırı uyanıklığını bırakmalı, ozon bulmacasını çözmeye çalışmalı ve ozonun insan kullanımı için özelliklerini tam olarak araştırmalıyız. Yeni koronavirüs salgını sırasında ozon yardımı sağlamalıyız. Salgını yenmek için ozonu iyi kullanmak için birlikte çalışmalıyız.

Zhou Muzhi, Tokyo Keizai Üniversitesi’nde profesör ve Cloud River Kentsel Araştırma Enstitüsü başkanıdır.

Kaynak : http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm

 

Sizde bağışıklık sisteminizi doğal olarak güçlendirmek için Ozon Tedavisi ile ilgili bilgi ve randevu alın!

Antalya: (0242) 316 3566 – İzmir: (0232) 290 3646